Maske İhracatı İçin Güvenilir Belgelendirme

Üreticilerin, ürünlerini AB ve ABD’ye ihraç edebilmeleri ve iç piyasada satışa sunabilmeleri için uluslararası standartlara uygunluklarını teyit etmeleri gerekmektedir. Bu teyit işlemi firmamızca belgelendirilerek yapılmaktadır. AB ve ABD’de maskelerin kullanılabilmesi, satılabilmesi için EN 14683 standardına uygun olduğunun belgelendirilmesi ve CE işaretinin alınması gerekmektedir. Firmamız, uluslararası kurallar ve standartlara uygun şekilde bu belgelendirme faaliyetini gerçekleştirmektedir. Firmamız ile aşağıdaki iletişim araçları üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Detaylı Bilgi Al

Su/Atıksu Yönetimi

Su ve atıksu yönetimi gün geçtikçe önemli hale gelmektedir. İklim değişikliği ile birlikte su tüketimini azaltmak ve arıtılmış suyun tekrar kullanımını sağlamak ayrıca atıksu ve içmesuyu arıtma tesislerini verimli hale getirmek bir mevzuat zorunluluğunun yanında aynı zamanda bir sorumluluktur. Firmamız en iyi teknolojileri en uygun fiyat ve koşullarda bir araya getirerek, deneyimli ve uzman ekibiyle bu alanda hizmet vermektedir.

Su ve Atıksu Arıtma Tesisi Durum Tespiti – Fizibilite
Su ve Atıksu Arıtma Tesisi Projelendirme, İnşaat ve İşletme
Su Temini, Arıtımı ve Dağıtımı
Su Yeniden Kullanımı
Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Kurulumu ve Bakımı (SAİS)


Eğitim

Eğitim sürekli olduğu sürece etkilidir. Firmamız geçmişten gelen deneyim ve birikimi ile kalite yönetim sistemleri, çevre mevzuatının bütün alanları, proje yönetimi, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği çerçevesindeki farklı yaklaşımlara yönelik eğitimler vermektedir.

Ulusal ve uluslararası standartların Eğitimi
Sıfır Atık Eğitimi
Çevre Mevzuatı Eğitimleri
Sera Gazı Eğitimleri
Karbon Ayak İzi Eğitimleri


Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri

Uygunluk değerlendirme faaliyeti ürüne, hizmete, ölçüme, ithalat ve ihracata güveni sağlamaktadır. Firmamız etkin kadrosu ile uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürütmekte aynı zamanda bu konuda çalışmak isteyen firma ve kişilere teknik destek ve müşavirlik hizmeti de sunmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası standartlar konusunda teknik destek ve müşavirlik hizmetleri
Laboratuvar Kurulumu ve Teknik destek hizmetleri
Akreditasyon konusunda müşavirlik ve teknik destek hizmetleri


Atık Yönetimi / Sıfır Atık

Sıfır atık yaklaşımı 29.11.2018 tarihinde Çevre Kanunu’na girmiş ve mevzuatı yayımlanmıştır. Bir zorunluluk haline dönüşen sıfır atık yaklaşımının doğru şekilde, doğru ekipmanlarla kurulması ve işletilmesi bu sistemi uygulayan kuruluşların maliyetlerini azalmakta ve mevzuata uyumu sağlamaktadır. Uzman kadrolarımız kuruluşlara sıfır atık sistemini uygularken mevcut durumu analiz etmekte, gereksiz masraftan ve ekipmandan kaçınarak, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir sistem inşa etmektedir. Aynı zamanda talep edilmesi halinde sistemin işletilmesi sorumluluğunu da almaktadır.

Sıfır Atık Sistemi Kurulumu ve Müşavirliği
Atık Yönetimi / Sıfır Atık Sistemi Kapsamındaki Tüm Ekipmanlar
Toplama Ayırma Tesisi, Geri Dönüşüm Tesisi ve Düzenli Depolama Sahası Projelendirme, İnşaat ve İşletme


Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi

Sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi yaklaşımı bir birini besleyen ve geliştiren kavramlardır. Kuruluşların gerçekten sürdürülebilir bir sistem kurmaları için firmamız en iyi adrestir.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, Müşavirliği ve Teknik Destekleri
Döngüsel Ekonomi Yaklaşımının Planlanması ve Uygulanması


AR-GE

Sektörel gelişimler göz önüne alındığında rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için gelişen teknolojik koşullardan yararlanmak gerekmektedir. Uzman kadrolarımız ile çalışma alanlarımıza yönelik olarak edindiğimiz bilgi ve birikim ile makine ekipman tasarımı, imalatı ve AR-GE faaliyetleri de yürütülmektedir.


Hava Kirliliği ve Modelleme

Hava kirliliği ülkemizin en önemli çevre sorunlarının başında geliyor. Firmamız hava kirliliğinin tespiti, ölçüm sistemlerinin kurulumu, raporlanması, çözüm önerileri geliştirilmesi konusunda aktif olarak çalışma yapmaktadır. Belediyelerin hava kirliliğini azaltıcı faaliyetlerine yönelik olarak danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

Hava Kalitesi Modellemesi
Hava Kalitesi Ölçüm Sistemleri
Ölçümlerin Modelleme ile Değerlendirilerek Raporlanması


Çevresel, Sosyal ve Sağlık Değerlendirme

Çevresel etki değerlendirme mevzuatı ülkemizde yaygın olarak uygulanmaktadır. Ayrıca uluslararası finans kuruluşları ve gelişmiş ülkelerde çevresel etkinin değerlendirilmesinin yanından sosyal ve sağlık etkilerin de değerlendirilmesi bir zorunluluk haline gelmektedir. Firmamız bu alanda da gerek ülke mevzuatı gerekse ulusalarası projelere, finans kuruluşlarına yönelik çevresel, sosyal ve sağlık etki değerlendirme çalışmaları yapmaktadır.

Mevcut Durum Analizi
Paydaş Analizi ve Katılımı
Kümülatif Etki Değerlendirme
Çevresel ve Sosyal Etki İzleme
Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Hazırlama
Biyoçeşitlilik Değerlendirmesi ve Yönetimi

Süreç Yönetimimiz

Ceestr olarak süreç yönetimi yaptığımız işler için en kritik noktalardan birini oluşturmaktadır. Biz bunu genel hatlarıyla üç kısımda değerlendiriyoruz.

Tanışma

Süreç başlangıcında bize göre en önemli kısmı tanışma safhasında atlatmaktayız. Siz müşterilerimizi doğru anlamak ve memnun etmek sürecimizin ilk aşamasını oluşturmaktadır.

Proje Başlangıcı

Yaptığımız her işi projelendirdiğimiz anda işin yarısı tamamlanmış sayabiliriz. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Bu süreçten sonrası oluşturulan projeye bağlı kalarak karşılıklı uyum içerisinde ilerleyebileceğimiz bir ortam oluşturulmasında yatmaktadır.

Raporlama

Süreç bitiminde elde edilen bilgiler ve müşterilerimizin geri dönüşleri sonucunda ortaya çıkan süreç değerlendirmesi sizlere sunduğumuzun hizmetin ne kadar faydalı olduğunun kanıtı, bizler için ise güzel bir tecrübe kaynağı oluşturmaktadır.